bgSluzby2

 

Disponujeme týmem profesionálů s dlouholetými praktickými zkušenostmi

 

 • Zpracování studií, záměrů a technických podkladů pro projekty v oblasti dopravních a elektrotechnických systémů, technologie tunelových staveb, telematiky a smart aplikací
 • Příprava technických podkladů pro žádosti o dotace a do tendrových dokumentací
 • Odborný technický partner zadavatelů a investorů
 • Poskytování služeb auditora a nezávislého odborníka
 • Poskytování služeb technického dozoru investora
 • Zpracování dokumentací ve všech stupních (studie, DUR, DSP, DVZ, DPS, DSPS)
 • Zajištění inženýrské činnosti pro povolení staveb, majetkoprávní vypořádání
 • Geodetické služby (předměření, zaměření a geometrické plány pro vklady do katastru)

 

Projektová a inženýrská činnost

 

 • Telematické systémy na dálnicích a městech, dopravní centra (proměnné značení, meteo, kamery, sčítače)
 • Technologické vybavení tunelů (řídicí systémy, silnoproudé a slaboproudé subsystémy, osvětlení)
 • Smart aplikace v oblasti zajištění technické infrastruktury
 • Silnoproudé rozvody a přeložky NN a VN
 • Slaboproudé rozvody a přeložky
 • Veřejné osvětlení, přisvětlení přechodů
 • Bezpečnost dopravy a SSZ

 

Vždy se snažíme o co nejkvalitněji odvedenou práci podle přání zákazníka a projektové dokumentace.