bgReference

Projektová dokumentace – Technologické vybavení tunelů a telematika

D10 – výstavba telematického systému – 2019
Oprava tunelu Jihlava – 2019
Oprava tunelu Hřebeč – 2019
D35 Tunel Maletín – 2019
I/10 Tanvald – Harrachov – PDZ – 2019
Liniové řízení dopravy u Prahy – 2019
Dopravně informační a řídicí centrum České Budějovice – 2019

Projektová dokumentace – Veřejné osvětlení

Nová soustava VO v obci Bořanovice – 2017
Obnova VO v rámci RTT Zenklova, Praha 8 – 2018
Obnova VO v rámci rekonstrukce ulice Trojská – 2019
Hořovice – východní obchvat – VO – 2019
Rekonstrukce osvětlení vozovny Pankrác – 2019
Obnova VO v rámci RTT Vinohradská – 2019

Projekty přeložek silnoproudých a slaboproudých kabelových tras

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – přeložky VO, silnoproud – 2016/2017
Koordinace kabelových tras Plzeň I/27 Sukova – Borská – 2016
RTT Kolbenova –2016
Smyčka Zahradní město – 2016
Přeložka I/20 Všeruby – Hunčice -2016
Radlická radiála – aktualizace – 2017
Rekonstrukce železniční trati Mstětice – Vysočany – 2019

Projektová dokumentace Světelně řízených křižovatek

SSZ Velké Přílepy – 2018
SSZ Kolbenova – 2018
SSZ Rohanské nábřeží – 2018
SSZ Sparta – 2019

Inženýrská činnost

Polyfunkční dům Karlin Park – kolaudace – 2018
Zajištění ÚR pro GSM-R Votice – České Budějovice – 2018
Rekonstrukce trati Jaroměř – Stará Paka- 2019
Zajištění ÚR pro GSM-R Chomutov – Cheb – 2019
Obytný soubor Hlubočinka – územní rozhodnutí – 2019
D7 MUK Kněževes – přídatné pruhy – zajištění ÚR – 2019
D10 MUK Bezděčín – zajištění ÚSP – 2019
Zajištění ÚR pro GSM-R Ústí nad Labem – Chomutov – 2020

Výkon činnosti Technických dozorů při výstavbě

D11 1107 Smiřice – Jaroměř – Asistent specialista elektro (silno a slaboproud)
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – Asistent specialista elektro (silno a slaboproud)
D1 modernizace – úsek 02, Exit 21 Mirošovice – Exit 29 Hvězdonice
Rekonstrukce Operačního střediska krizového štábu Hl. m. Prahy, část Dodávky technologického vybavení
Technická podpora při realizaci C-ROADS

Studie a posudky

Dopravně informační a řídicí centrum, České Budějovice – Statutární město České Budějovice 2017
Studie proveditelnosti upgrade ŘC Rudná u Prahy – Ředitelství silnic a dálnic ČR 2018
Studie Smart City Vrchlabí – zpracování dílčích kapitol – ŠKODA AUTO DigiLab 2018
Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v Havlíčkově Brodě – Město Havlíčkův Brod 2019
Studie vzájemných vazeb mezi městem České Budějovice a dálničním obchvatem s tunelem Pohůrkou a SSÚD Borek – Ředitelství silnic a dálnic ČR 2019
Konceptuální projekt – Dočasná telematická zařízení na dálnicích – člen řešitelského týmu FD ČVÚT 2017

Spolupracujeme s významnými obchodními partnery